مطلب جدید و جالب

مطالب مرتبط

شبانه در شمال

انفجار مهمات در اتوبان قزوین زنجان

انفجار مهمات در اتوبان قزوین زنجان ساعاتی قبل کامیون حامل مواد منفجره و مهمات نظامی که درمسیر تاکستان به زنجان بود منفجر شد و در آتش سوخت. رضا گروسی دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر در باره این حادثه اظهار داشت:ساعتی قبل یکی از چهار خودرو حامل مهمات نظامی متعلق به یکی از نهادهای نظامی در اتوبان قزوین به زنجان دچار حادثه شده و منفجر شد. وی افزود:این حادثه بر اثر ترکیدن لاستیک تریلر حامل مواد منفجره در محدوده اتوبان قزوین به زنجان در مسیر تاکستان به زنجانحوالی دانشگاه آزاد از مسیر منحرف شد و ب

نمایش ادامه مطلب


پارتی شبانه در آبسرد دماوند

پارتی شبانه در آبسرد دماوند مجتبی محمدی با اشاره به انهدام پارتی شبانه مختلط در حومه شهر آبسرد از توابع شهرستان دماوند اظهار کرد:در این پارتی، بیش از 50 دختر و پسر دستگیر شدند. وی افزود:برپاکنندگان این پارتی از طریق شبکه های اجتماعی در فضای مجازی اقدام به دعوت از افراد مختلف برای حضور در این جشن کردند. رئیس دادگستری شهرستان دماوند تصریح کرد:مأموران انتظامی پس از رصد فضای مجازی و بررسی های لازم با اخذ دستور قضایی نسبت به انهدام پارتی و دستگیری اعضای آن اقدام کردند. محمدی گفت:هنگام دستگیری این اف

نمایش ادامه مطلب


انفجار مهمات در اتوبان قزوین زنجان

انفجار مهمات در اتوبان قزوین زنجان ساعاتی قبل کامیون حامل مواد منفجره و مهمات نظامی که درمسیر تاکستان به زنجان بود منفجر شد و در آتش سوخت. رضا گروسی دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر در باره این حادثه اظهار داشت:ساعتی قبل یکی از چهار خودرو حامل مهمات نظامی متعلق به یکی از نهادهای نظامی در اتوبان قزوین به زنجان دچار حادثه شده و منفجر شد. وی افزود:این حادثه بر اثر ترکیدن لاستیک تریلر حامل مواد منفجره در محدوده اتوبان قزوین به زنجان در مسیر تاکستان به زنجانحوالی دانشگاه آزاد از مسیر منحرف شد و ب

نمایش ادامه مطلب


پارتی شبانه در آبسرد دماوند

پارتی شبانه در آبسرد دماوند مجتبی محمدی با اشاره به انهدام پارتی شبانه مختلط در حومه شهر آبسرد از توابع شهرستان دماوند اظهار کرد:در این پارتی، بیش از 50 دختر و پسر دستگیر شدند. وی افزود:برپاکنندگان این پارتی از طریق شبکه های اجتماعی در فضای مجازی اقدام به دعوت از افراد مختلف برای حضور در این جشن کردند. رئیس دادگستری شهرستان دماوند تصریح کرد:مأموران انتظامی پس از رصد فضای مجازی و بررسی های لازم با اخذ دستور قضایی نسبت به انهدام پارتی و دستگیری اعضای آن اقدام کردند. محمدی گفت:هنگام دستگیری این اف

نمایش ادامه مطلب


انفجار مهمات در اتوبان قزوین زنجان

انفجار مهمات در اتوبان قزوین زنجان ساعاتی قبل کامیون حامل مواد منفجره و مهمات نظامی که درمسیر تاکستان به زنجان بود منفجر شد و در آتش سوخت. رضا گروسی دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر در باره این حادثه اظهار داشت:ساعتی قبل یکی از چهار خودرو حامل مهمات نظامی متعلق به یکی از نهادهای نظامی در اتوبان قزوین به زنجان دچار حادثه شده و منفجر شد. وی افزود:این حادثه بر اثر ترکیدن لاستیک تریلر حامل مواد منفجره در محدوده اتوبان قزوین به زنجان در مسیر تاکستان به زنجانحوالی دانشگاه آزاد از مسیر منحرف شد و ب

نمایش ادامه مطلب


پارتی شبانه در آبسرد دماوند

پارتی شبانه در آبسرد دماوند مجتبی محمدی با اشاره به انهدام پارتی شبانه مختلط در حومه شهر آبسرد از توابع شهرستان دماوند اظهار کرد:در این پارتی، بیش از 50 دختر و پسر دستگیر شدند. وی افزود:برپاکنندگان این پارتی از طریق شبکه های اجتماعی در فضای مجازی اقدام به دعوت از افراد مختلف برای حضور در این جشن کردند. رئیس دادگستری شهرستان دماوند تصریح کرد:مأموران انتظامی پس از رصد فضای مجازی و بررسی های لازم با اخذ دستور قضایی نسبت به انهدام پارتی و دستگیری اعضای آن اقدام کردند. محمدی گفت:هنگام دستگیری این اف

نمایش ادامه مطلب


انفجار مهمات در اتوبان قزوین زنجان

انفجار مهمات در اتوبان قزوین زنجان ساعاتی قبل کامیون حامل مواد منفجره و مهمات نظامی که درمسیر تاکستان به زنجان بود منفجر شد و در آتش سوخت. رضا گروسی دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر در باره این حادثه اظهار داشت:ساعتی قبل یکی از چهار خودرو حامل مهمات نظامی متعلق به یکی از نهادهای نظامی در اتوبان قزوین به زنجان دچار حادثه شده و منفجر شد. وی افزود:این حادثه بر اثر ترکیدن لاستیک تریلر حامل مواد منفجره در محدوده اتوبان قزوین به زنجان در مسیر تاکستان به زنجانحوالی دانشگاه آزاد از مسیر منحرف شد و ب

نمایش ادامه مطلب


پارتی شبانه در آبسرد دماوند

پارتی شبانه در آبسرد دماوند مجتبی محمدی با اشاره به انهدام پارتی شبانه مختلط در حومه شهر آبسرد از توابع شهرستان دماوند اظهار کرد:در این پارتی، بیش از 50 دختر و پسر دستگیر شدند. وی افزود:برپاکنندگان این پارتی از طریق شبکه های اجتماعی در فضای مجازی اقدام به دعوت از افراد مختلف برای حضور در این جشن کردند. رئیس دادگستری شهرستان دماوند تصریح کرد:مأموران انتظامی پس از رصد فضای مجازی و بررسی های لازم با اخذ دستور قضایی نسبت به انهدام پارتی و دستگیری اعضای آن اقدام کردند. محمدی گفت:هنگام دستگیری این اف

نمایش ادامه مطلب


انفجار مهمات در اتوبان قزوین زنجان

انفجار مهمات در اتوبان قزوین زنجان ساعاتی قبل کامیون حامل مواد منفجره و مهمات نظامی که درمسیر تاکستان به زنجان بود منفجر شد و در آتش سوخت. رضا گروسی دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر در باره این حادثه اظهار داشت:ساعتی قبل یکی از چهار خودرو حامل مهمات نظامی متعلق به یکی از نهادهای نظامی در اتوبان قزوین به زنجان دچار حادثه شده و منفجر شد. وی افزود:این حادثه بر اثر ترکیدن لاستیک تریلر حامل مواد منفجره در محدوده اتوبان قزوین به زنجان در مسیر تاکستان به زنجانحوالی دانشگاه آزاد از مسیر منحرف شد و ب

نمایش ادامه مطلب


پارتی شبانه در آبسرد دماوند

پارتی شبانه در آبسرد دماوند مجتبی محمدی با اشاره به انهدام پارتی شبانه مختلط در حومه شهر آبسرد از توابع شهرستان دماوند اظهار کرد:در این پارتی، بیش از 50 دختر و پسر دستگیر شدند. وی افزود:برپاکنندگان این پارتی از طریق شبکه های اجتماعی در فضای مجازی اقدام به دعوت از افراد مختلف برای حضور در این جشن کردند. رئیس دادگستری شهرستان دماوند تصریح کرد:مأموران انتظامی پس از رصد فضای مجازی و بررسی های لازم با اخذ دستور قضایی نسبت به انهدام پارتی و دستگیری اعضای آن اقدام کردند. محمدی گفت:هنگام دستگیری این اف

نمایش ادامه مطلب


دستگیری فوتبالیست ها در پارتی مختلط و آزاد شدنشان با وثیقه

پلمپ سفره خانه ای در فرحزاد که چندی پیش بخاطر رفت و آمدهای زنان خیابانی و مردان هوسران تعطیل شده بود از سوی گردانندگان آن خودسرانه شکسته شد. قانون شکنان تا جایی پیش رفتند که پس از باز کردن سفره خانه “ن” به برپایی جشن مختلط با حضور زنان و مردان معلوم الحال پرداختند غافل از اینکه پلیس همه حرکات آنها را تحت نظر دارد. شامگاه سه شنبه هنوز ساعتی از شکسته شدن پلمپ سفره خانه نگذشته بود که با یورش غافلگیرانه پلیس به این مجلس لهو و لعب قانون شکنان در حال پایکوبی های مستانه شان بازداشت شدند و در اعترافاتش

نمایش ادامه مطلب


حمله کاربران ایرانی به صفحه اینستاگرام رامبد جوان

حمله کاربران ایرانی به صفحه اینستاگرام رامبد جوان برنامه دیشب خندوانه با حضور “مهدی سلطانی” پخش شد. رامبد جوان در قسمتی از برنامه به رسم جدید و زشت این روزهای برخی کاربران ایرانی اشاره کرد. مجری برنامه خندوانه از ناسزاگویی برخی کاربران در فضای مجازی و صفحات چهره های معروف گله کرد و مهدی سلطانی هم در ادامه با صحبت هایش بر حرفهای رامبد جوان مهر تأیید زد. پس از مدتی کوتاه صفحه اینستاگرام رامبد جوان به محلی برای اظهار نظرها مختلف و بعضا ناسزاگویی برخی افراد روبرو شد. همچنین عده ای هم با هشتگ های

نمایش ادامه مطلب


دیدار بایرن و منچستر سیتی و استقبال از پپ گواردیولا

پپ گواردیولا سرمربی 45ساله جانشین مانوئل پیگرینی در منچسترسیتی شد. تیم فوتبال بایرن مونیخ در ورزشگاه آلیانس آره نا میزبان منچستر سیتی انگلیس خواهد بود. این دیدار یک میهمان ویژه خواهد داشت. پپ گواردیولا سرمربی سابق مونیخی ها این بار در قامت سرمربی منچستر سیتی به مونیخ باز گشته است. بایرنی ها هم خود را آماده استقبال از او کرده اند و همه چیز مهیای استقبال گرم از سرمربی 3 فصل اخیر بایرن است. استقبال ویژه از پپ گواردیولا دیدار دوستانه بایرن و منچستر سیتی از ساعت 23 به وقت تهران در آلیانس آره نا برگز

نمایش ادامه مطلب


بیزینس جدید علی دایی

بیزینس جدید علی دایی دایی این روز ها همچنین مشغول انجام کارهای بیزنس است و فروشگاه های خود را افزایش داده است. عکس علی دایی در بنرهای تبلیغاتی مرکز شهر تهران خودنمایی می کند. او که در این عکس تبلیغاتی روی یک الماس تکیه کرده است به رونق گرفتن مغازه های این مجتمع که «الماس» نام دارد کمک می کند. البته واحدهای اداری این مجتمع در حال فروش است و دایی برای آنها تبلیغ کرده است. ستاره فوتبال ایران که پیش از این در کار فروش لباس ورزشی، تولیدات وسایل ورزشی، واردات وسایل ورزشی و ساخت و ساز فعالیت کرده است،

نمایش ادامه مطلب


فساد فوتبالیست های مشهور ایرانی در باغچه های فرحزاد

تحقیقات از 3 فوتبالیست مشهور که به یک رستوران در فرحزاد رفت و آمدهای مشکوک داشتند، آغاز شد. این فوتبالیست ها در پی اعتراف کارکنان یک رستوران که به محل فساد و فحشا تبدیل شده بود، تحت تعقیب قرار گرفته اند. بر اساس گفته های مدیر رستوران و کارگران اتهام سنگین تری نیز در انتظار این 3 ورزشکار است. طبق تحقیقات پلیس در این رستوران که در منطقه فرحزاد تهران قرار دارد. بچه پولدارها با ماشین های آخرین مدل با مراجعه به این رستوران و گشتی در محوطه آن روسپی های چند میلیونی را انتخاب می کردند و با خود می بردند

نمایش ادامه مطلب


قهرمان سوپر جام فوتبال ایران

قهرمان سوپر جام فوتبال ایران شاگردان یحیی گل محمدی با پیروزی برابر استقلال خوزستان عنوان قهرمانی سوپر جام را از آن خود کردند. دیدار سوپرجام رقابتهای فوتبال ایران بین استقلال خوزستان قهرمان لیگ برتر و ذوب آهن اصفهان قهرمان جام حذفی شامگاه سه شنبه درورزشگاه فولادشهر برگزار شد که در پایان ذوب آهن با برتری 4 بر 2 عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. سوپرجام فوتبال ایران بین استقلال خوزستان ( قهرمان لیگ برتر) و ذوب آهن اصفهان( قهرمان جام حذفی) از ساعت 20 و 45 دقیقه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان و در حضو

نمایش ادامه مطلب


چرا کامیابی نیا پست های اینستاگرامش را پاک کرد؟

چرا کامیابی نیا پست های اینستاگرامش را پاک کرد؟ کمال کامیابی نیا بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس پس از غیبت در تمرینات این تیم ، در اقدامی عجیب تمامی عکس های اینستاگرام خود را پاک کرد. عکس کمال کامیابی نیا گفتنی است؛ کمال کامیابی نیا جزو بازیکنانی است که باشگاه پرسپولیس تمایل به تمدید قرارداد با او را دارد و برای این مساله به باشگاه دعوت شده بود. اما پیشنهاد مالی اعلام شده به او مورد قبول وی واقع نشد و به گونه ای بود که باعث ناراحتی این هافبک ملی پوش شد و او در تمرین روز گذشته نیز حضور نیافت. یکی

نمایش ادامه مطلب


حاشیه های تست گیری داوران لیگ برتر

حاشیه های تست گیری داوران لیگ برتر مردود شدن نزدیک به یک چهارم داوران فوتبال در تست آمادگی جسمانی باعث نگرانی جامعه فوتبال شده است. بسیاری از داوران مطرح لیگ برتری نتوانستند در این تست مجوز حضور در بازی های لیگ برتر را دریافت کنند و این موضوع واکنش بسیاری از داوران را در پی داشته است. روز گذشته تست گیری از داورانی که باید برای فصل آینده قضاوت کنند، انجام شد. در این امتحان چند داور نتوانستند به حدنصاب خوبی برسند و رد شدند که این مسئله باعث ایجاد شدن حاشیه هایی نیز شد. تست داوری لیگ برتر یدالله

نمایش ادامه مطلب


قهرمان سوپر جام فوتبال ایران

قهرمان سوپر جام فوتبال ایران شاگردان یحیی گل محمدی با پیروزی برابر استقلال خوزستان عنوان قهرمانی سوپر جام را از آن خود کردند. دیدار سوپرجام رقابتهای فوتبال ایران بین استقلال خوزستان قهرمان لیگ برتر و ذوب آهن اصفهان قهرمان جام حذفی شامگاه سه شنبه درورزشگاه فولادشهر برگزار شد که در پایان ذوب آهن با برتری 4 بر 2 عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. سوپرجام فوتبال ایران بین استقلال خوزستان ( قهرمان لیگ برتر) و ذوب آهن اصفهان( قهرمان جام حذفی) از ساعت 20 و 45 دقیقه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان و در حضو

نمایش ادامه مطلب


چرا کامیابی نیا پست های اینستاگرامش را پاک کرد؟

چرا کامیابی نیا پست های اینستاگرامش را پاک کرد؟ کمال کامیابی نیا بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس پس از غیبت در تمرینات این تیم ، در اقدامی عجیب تمامی عکس های اینستاگرام خود را پاک کرد. عکس کمال کامیابی نیا گفتنی است؛ کمال کامیابی نیا جزو بازیکنانی است که باشگاه پرسپولیس تمایل به تمدید قرارداد با او را دارد و برای این مساله به باشگاه دعوت شده بود. اما پیشنهاد مالی اعلام شده به او مورد قبول وی واقع نشد و به گونه ای بود که باعث ناراحتی این هافبک ملی پوش شد و او در تمرین روز گذشته نیز حضور نیافت. یکی

نمایش ادامه مطلب